Pedagogisch beleidsplan

Het beleidsplan is richtinggevend voor de dagelijkse opvangpraktijk, geldend voor kinderdagverblijf ’t Strijpje. Het is geschreven voor alle bij de opvang betrokken partijen.

Klik hier voor het pedagogisch bedrijfsplan.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.